Oględziny miejsca zdarzenia i zbieranie śladów, np. odciski palców z kubka

Na czym polegają oględziny miejsca zdarzenia?

Dzisiejszy artykuł otwiera nową serię, dotyczącą metod kryminalistycznych. Opiszemy w niej techniki, z jakich korzystają policjanci, technicy kryminalistyki i detektywi w trakcie wykonywania swojej pracy. Poszczególne teksty będą pojawiały się...